Vi er eksperter på eiendomsrett.

Arne Heiestad
Advokat / Partner

Søk om gratis advokat

Få hjelp til eiendomsrett


Eier du en eiendom, kan det dukke opp rettslige spørsmål.

Det kan være at du har kjøpt en eiendom som det 
viser seg at hadde en mangel, eller en eiendom du vil bygge på. Vær trygg og bruk en advokat som kan dette.

Hvorfor Osloadvokatene?

 • 20 års erfaring

  Med mer enn 20 års erfaring har vi erfaring fra flere hundre liknende saker - vi har gjort det før!

 • Spisset kompetanse

  Osloadvokatene er delt opp i team som jobber med hvert sitt område. Det sikrer deg en ekspert.

 • Ledende på flere fagområder

  Vi er ledende innen familierett, erstatningsrett, arbeidsrett, eiendomsrett og kontraktsrett.

 • Fri rettshjelp

  Vi søker om eventuell fri rettshjelp eller forsikringsdekning av dine advokatutgifter.

Våre advokater