Anette Torgersen

Advokat / partner

Profil


Anette Torgersen er advokat og partner hos Osloadvokatene. Hun har spesialisert seg innen erstatningsrett og jobber hovedsakelig med trafikkskadesaker, yrkesskadesaker, pasientskadesaker og voldsoffererstatningssaker.   I tillegg har hun erfaring fra Finansklagenemnda, hvor hun behandlet klagesaker innen personskadeerstatning. Hun innehar en internasjonal mastergrad med spesialisering innen forhandling og mekling. (Master of Law LLM). Denne spesialiseringen kommer godt med i arbeidet med personskadesakene, hvor det å forhandle og være løsningsorientert helt fra den innledende fasen med selskapene er viktig.