Håndverktjenester


Håndverkertjeneteloven beskytter forbrukeren. Loven gjelder både arbeid på ting (typisk bil eller båt), og fast eiendom.

Søk om gratis advokat

Håndverktjenester


Håndverkertjeneteloven beskytter forbrukeren

Mange er i dag avhengig av å benytte seg av håndverkere til å utføre reparasjoner, vedlikehold, installasjoner mv. Når håndverkere i næringsvirksomhet yter tjenester til forbrukere, reguleres kontraktsforholdet av håndverkertjenesteloven. Dette innebærer at forbrukeren gis visse rettigheter som ikke kan fravikes. Forbrukeren er altså i kraft av loven beskyttet, slik at forbrukeren ikke skal trenge å avfinne seg med et mangelfullt resultat, eller en overpriset ytelse. Loven gjelder både arbeid på ting (typisk bil eller båt), og fast eiendom.

Forsinkelse eller mangler 

Har ikke håndverkeren avsluttet tjenesten eller overholdt avtalte frister, har du som forbruker flere misligholdssanksjoner som kan gjøres gjeldende mot håndverkeren. Du kan for det første tilbakeholde betalingen for arbeidet og kreve arbeidet utført. Det er videre adgang til å heve avtalen, og eventuelt kreve erstatning dersom du har blitt påført et økonomisk tap.

Dersom tjenesten ikke fører til det avtalte resultatet, eller dersom arbeidet ikke er fagmessig utført, vil det foreligge en mangel. Forbrukeren kan i slike tilfeller holde tilbake betalingen, kreve mangelen utbedret, kreve prisavslag, heve avtalen, og eventuelt kreve erstatning.

Overprisede håndverkertjenester

Mange opplever å bli sjokkerte når de mottar fakturaen for håndverkertjenesten. Det hender ofte at det foreligger store avvik fra et overslag eller antydet pris. Er det gitt prisoverslag, følger det av håndverkertjenesteloven at prisen ikke skal overstige det oppgitte beløpet vesentlig, og aldri mer enn 15%.

Dine rettigheter som forbruker kan være avhengig av at det er reklamert korrekt og rettidig. Etter håndverkertjenesteloven vil forbrukeren tape sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom det ikke reklameres innen rimelig tid etter at denne ble eller burde blitt oppdaget, og senest innen to år (fem år dersom resultatet av tjenesten er ment å vare vesentlig lengre, eller arbeidet er utført på fast eiendom.). Dette viser at dine rettigheter og krav er avhengig av at det er reklamert korrekt og rettidig.

Dersom det oppstår uenighet mellom partene i relasjon til pris, forsinkelse eller mangler, anbefaler vi å ta kontakt med en advokat. Kjennskap til reglene på området kan være avgjørende for hvilket resultat man ender opp med.

Osloadvokatene hjelper deg 

Det er ofte involvert store penger når man oppfører bolig eller garasje, renoverer, oppgraderer bad og kjøkken mv. Man ønsker da også at resultatet skal bli som forutsatt. Opplever du problemer før, underveis eller etter at du har vært i kontakt med en håndverker, kan våre advokater rådgi deg om hvordan du bør gå frem. Vi kan også bistå ved utenrettslige tvisteløsningsorganer, forhandlinger og ved en eventuell rettslig behandling av saken.

Ta kontakt med en av våre advokater med én gang du oppdager en mangel ved den varen eller tjenesten som håndverkeren skal levere eller har levert. Da kan vi hjelpe deg med å avbryte reklamasjons- og foreldelsesfrister, og å innhente den dokumentasjonen som vil være nødvendig i saken.

Vi hjelper deg også med å søke om rettshjelpdekning hos forsikringsselskapet ditt dersom du har innboforsikring eller annen forsikring som dekker kostnadene med din sak.

Kontakt oss